Halloween

Halloween je anglosaský svátek, který se slaví 31. října. Většinou děti se oblékají do strašidelných kostýmů a chodí od domu k domu s tradičním pořekadlem Trick or treat (Koledu, nebo vám něco provedu) a koledují o sladkosti. Svátek se slaví většinou v anglicky mluvících zemích, převážně v USA, Kanadě, Velké Británii, Irsku, Austrálii, Novém Zélandu aj. V Česku nabývá Halloween čím dále více na větší popularitě.

Mezi tradiční znaky Halloweenu patří vyřezané dýně s hořící svíčkou uvnitř, zvané jack-o‘-lantern, čarodějky, duchové, černé kočky, košťata, oheň, příšery, kostlivci, sovy, výři. Typickými barvami jsou černáoranžová.

Jack-O-Lantern – aneb kde se vzala svítící dýně?

U nás tento zvyk známe jako vyřezávanou dýni, ale původně se vyřezávaly tuříny, brambory a červené řepy a vkládaly se do nich žhavé uhlíky či svíčky. Američtí přistěhovalci v 18. století si je prý dávali do oken a dveří svých příbytků a vítali tak své zemřelé předky do nového místa. Jiná pověst je ale daleko starší a o tu se s vámi rozdělím. Jak tedy vznikla „Jackova lucerna“?

Žil byl kdysi na zemi opilec a šprýmař Jack. Vyváděl různé prostopášné kousky a neplechy. Nu a hlavně pil a pil a pil, že už více ležel, než chodil.

Jednou, právě v předvečer svátku Všech svatých, se tak strašlivě opil, že jak ležel, postupně ho opouštěla duše a z pekla si pro něj přišel čert, aby si ji s sebou odvedl, jakmile Jack zemře. Jenže – Jack se probral a nechtělo se mu ještě opustit tento svět. Začal tedy s čertem smlouvat. Ten se ale nedal. Prý ať nezdržuje, že v pekle už na ně čekají.

Tu Jacka napadla lest. Možná si ani nemyslel, že vyjde. Když už tedy musí z tohoto světa, rád by se naposledy napil. Poprosil čerta o šest pencí. Přesně tolik stálo tehdy pivo. Čert se Jackovi vysmál, kde by prý on vzal peníze. Jack navrhl čertovi, aby se proměnil v šest pencí sám, Jack jimi zaplatí a čert se pak promění zpátky.

Čert se nechal od Jacka přemluvit. Jenže! Jack dal hospodskému jen pencí pět a jednu si nechal v kapse. Protože nebyly pence pohromadě, nemohl se čert proměnit zpět do své podoby. Nu a tak prosil, vyhrožoval a smlouval, až se nakonec dohodl s Jackem, že když dá Jack poslední penci k ostatním pěti a čerta tak pustí, dostane Jack od čerta ještě rok na zemi navíc.

Za čertovu svobodu dostal Jack navíc rok života. Mohl se polepšit a konat pokání, aby se dostal do nebe. Ale on ne! Byl na sebe tak pyšný, jak obelstil čerta, že kudy chodil, tudy se chlubil a dával si za své vyprávění platit pitím. Nakonec na tom byl daleko hůře než kdy před tím. A než se Jack nadál, byl opět předvečer Všech svatých a pro Jacka si přišel čert.

Čert byl pěkně naštvaný, protože dostal v pekle co proto, že Jacka nepřivedl. A navíc, jak Jack všude povídal o svém úskoku, mohl si čert nechat ušít z ostudy kabát. Čert spustil zhurta na Jacka. Nadával a zlobil se, a že se má Jack pohnout, protože dnes už tedy žádné poslední napití nebude. A jak to tak povídal, uvědomil si, že se tak rozohnil, že sám má velikou žízeň.

Stáli zrovna pod hruškou, kde se vysoko ve větvích jedna velká šťavnatá hruška, kterou zapomněli při česání utrhnout, skvěla. Čert na ni dostal chuť, ale nemohl na hrušku nijak vylézt. Nu a tu dostal Jack opět nápad. Nevěděl, jestli vyjde, ale zkusil to.

Nabídl čertovi, že si mu může stoupnout na ramena, vyleze tak na větev hrušně a hrušku si utrhne. Čertovi se nápad zalíbil a učinil tak. Lezl výš a výš až vysoko do koruny. Jack využil chvíle čertovy nepozornosti a vyryl na kmen stromu do kůry znamení kříže.

Nu a ďábel měl vymalováno! Když chtěl z hrušky slézt, zjistil, že to nijak nejde. Seděl ve větvích a nemohl vůbec nic dělat. Jack ho nechtěl pustit, přestože mu čert nabízel roční odklad. Jack měl ještě v živé paměti, jak rychle se rok překulí a věděl, že příště už by asi čerta nijak neoklamal.

Po dlouhém a zoufalém přemlouvání se nakonec povedl Jackovi husarský kousek. Povedlo se mu uzavřít dohodu s čertem a peklem, že si pro něj už nikdy nepřijdou a do pekla ho nikdy nevezmou. Jack si mohl mnout nadšením ruce. A taky že jo!

Poté, co čerta propustil, se jeho život proměnil v nekonečné pitky a lotrovství. Jestli byl kdy opilcem a vyvrhelem, tak to bylo ničím proti tomu, co z něj bylo nyní. Ovšem – za všechno se platí. I za nezřízený život. A tak, když se opět rok s rokem sešel, v předvečer Všech svatých Jack díky svému zhýralému a neřestnému životu zemřel.

Jackova duše se po smrti vydala do nebe. Přece měl smlouvu s peklem, že tam ho už nikdy nevezmou. Jenže – a na to Jack nikdy nepomyslel, to, že ho nepřijmou v pekle, rozhodně neznamená, že se jeho duše dostane do nebe! A také že ne. Do nebe Jackovu duši nepustili. Připomněli mu, že měl nejméně dva poslední roky na polepšení. Bylo mu ukázáno, kam jeho život spěje. Avšak Jack na nic nedbal. Navěky se před ním brány nebeské zavřely.

Jack byl lehkomyslný i po smrti. Řekl si, když ne v nebi, v pekle místo mám. Ale ouha! Peklo má také své zákony a smlouvy dodržuje. Když se Jack dopotácel k branám pekla, byl i odtud hnán. Bránu pekla nikdy překročit nesmí. Taková byla dohoda.

Jack byl sám sebou podveden. Stál v temnotách před pekelnými branami a propadal se do nekonečného zoufalství. Ďáblu se Jacka zželelo. Porušit však smlouvu nemohl. Proto dal Jackovi jeden žhavý uhlík, který měl nosit temnotou a o který se měl hřát vždy právě při výročí své smrti, tedy v předvečer svátku Všech svatých, 31. října.

Od těch dob prý dávají lidé do dýní svíčky a žhavé uhlíky. Jsou pro Jacka, aby jeho umučená duše nebloudila ve tmách a mohla se v nekonečné zimě aspoň trošičku ohřát. Lidé také věří, že když dají Jackovi do dýně svíčku, Jack pak ochrání jejich obydlí a jejich duše před zlými duchy.

Karel Kolář
Jsem zakladatel portálu Slavíme Stylově, ofiko webu www.slavimestylove.cz a e-shopu www.slavimestylove.eu. Uvědomuji si, že slavnostní události jsou důležitou součástí našich životů. Radostné okamžiky stmelují rodinu i přátele, uvolňují atmosféru na firemní párty, stávají se příčinou nových seznámení a zkrátka - vyčarují úsměvy na tvářích nejen dětí, ale i nás dospělých. Jen slavit nestačí, oslavujte stylově. Chcete o nás vědět více? Můj příběh si přečtěte zde>>

JEĎTE S NÁMI NA JEDNÉ VLNĚ

Připojte se zdarma do uzavřené stylácké skupiny na Facebooku a staňte se součástí Slavíme Stylově, kde na vás čeká spousta zábavy, návodů, rad, tipů a inspirace nejen od nás, ale také od ostatních členů skupiny.♥

Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů